Novinky 2015

Změny v účetnictví k 1. 1. 2015

Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10%

Sazbová novela: Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10% na dětskou výživu, léky a tištěné knihy. Seznam zboží, které patří do druhé snížené sazby je zařazen do přílohy 3a Zákona o DPH. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů 19.11.2014 pod číslem 262/2014.
 
Touto novelou se zároveň ruší jednotná sazba DPH ve výši 17,5%, která měla začít platit od 1.1.2016.
 

Tři sazby DPH

 
Od 1.1.2015 budou platit 3 sazby DPH - základní ve výši 21%, první snížená ve výši 15% a druhá snížená ve výši 10%. Viz § 47:
 
“(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
 
 a) základní sazba daně ve výši 21 %,
 
 b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo
 
 c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.”
 
Sazba 15% se uplatní u zboží uvedeného v příloze 3, tepla a chladu a zboží uvedeného v příloze 2. Sazba 10% se uplatní u zboží uvedeného v příloze 3a. Druhé snížené sazbě ve výši 10% nebudou podléhat žádné služby. Na všechna ostatní plnění se uplatní základní sazba 21%.
 
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - dle přílohy 3a Zákona o DPH:
 
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.
Dětská výživa
 
Sazba 10% se použije na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti
 
Nenahraditelná dětská výživa představuje výživu pro kojence do 12 měsíce věku a od jednoho roku do třetího roku věku.
 
Počáteční kojeneckou výživu se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. Patří sem  rovněž počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji.
 
Pokračovací kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců.
 
Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování u zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování se běžné stravě, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.
 
Do sazby 10% se nezahrnou obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013:
 
“obilným příkrmem" se rozumí potraviny, které:
 
i) jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu a
 
ii) spadají do jedné z těchto čtyř kategorií:
 
- prosté obiloviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány mlékem nebo jinými vhodnými výživnými tekutinami,
 
- obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou neobsahující bílkoviny,
 
- těstoviny, které se mají použít po vaření ve vroucí vodě nebo v jiných vhodných tekutinách,
 
- suchary a sušenky, které se mají použít buď přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, mléka nebo jiných vhodných tekutin.
 
Potravinami pro zvláštní lékařské účely" se rozumí potraviny, které jsou zvláštním způsobem zpracovány či mají zvláštní složení a které jsou určeny pro řízenou dietní výživu pacientů včetně kojenců k použití pod lékařským dohledem, tedy jako jediná nebo částečná výživa pacientů s omezenou, sníženou nebo narušenou schopností přijímat, trávit, vstřebávat, metabolizovat nebo vylučovat obvyklé potraviny nebo určité živiny v nich obsažené či jejich metabolity nebo pacientů s jinými lékařsky stanovenými požadavky na výživu, jejichž řízené dietní výživy nelze dosáhnout pouze změnou normální stravy.”
 
Léky
 
V sazbě 10% budou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
 
V sazbě 15% bude zahrnut sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu   pro humánní lékařské účely kromě léků zahrnutých v sazbě 10% (viz výše). Dále budou v sazbě 15% zahrnuty zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených za stejných podmínek jako dosud.
 
Antibiotika budou v sazbě 15%. Pokud však dojde v lékárně k výrobě masti, jejíž součástí budou antibiotka, bude tato mast zařazena do sazby 10%.
 
Dětské pleny zůstanou v základní sazbě 21%. Naopak veterinární léky se přesunou z 21% do 10%.
 
Tištěné knihy
 
V sazbě 10% budou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.
 
V sazbě 15% budou zahrnuty tyto tiskoviny: brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, obrázková alba, obrázkové knihy (kromě obrážkových knih pro děti), předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, kartografické výrobky všech druhů včetně  atlasů, nástěnných   map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50% plochy.
 
Knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které obsahují více než 50% reklamy budou zařazeny do sazby 21%. Stejně jako dosud.
 
Nomenklatury celního sazebníku
 
Nově se do DPH zavádí kódy nomenklatury celního sazebníku, které slouží k správnému zatřídění jednotlivého zboží do příslušné sazby zboží.
 
 
Rozšíření sazby 10% o další položky
 
V součastné době je v senátu projednávána možnost rozšíření sazby DPH 10% i na následující komodity:
 
Mlýnské výrobky, a to:
z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
z výrobků, které jsou uvedeny pod  kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
z brambor
ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
Směsi těchto mlýnských výrobků.
Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku
Tato změna by měla být projednávána v senátu 10.12.2014
 

Minimální mzda, životní a existenční minimum od 1. 1. 2015

Minimální mzda, životní a existenční minimum od 1. 1. 2015

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci za vykonanou práci. Její základní právní úprava je stanovena v zákoníku práce. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnávané v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vláda ČR přijala na svém jednání dne 15. září 2014 nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým došlo ke změně nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy.

Výše minimální hodinové sazby  

55,- Kč / hod

Výše minimální měsíční mzdy (pokud má zaměstnanec odpracováno 40 h týdně)

9 200 Kč

Životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Životní minimum představuje minimální peněžní příjmy, které jsou nezbytné pro zajištění výživy a k uspokojení ostatních základních potřeb člověka.
Existenční minimum je považováno za minimální hranici peněžních příjmů sloužící k zajištění nezbytné výživy a ostatních základních potřeb člověka na úrovni umožňující přežití.

Životní a existenční minimum je rozhodující pro přiznání sociálních dávek a výpočet jejich výše.Pokud příjmy rodiny nedosahují výše životního minima nebo jeho určitého násobku, má rodina nárok na určité dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, porodné). Životní minimum také plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají u krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.
Životní minimum má opodstatnění také v soudní praxi při stanovení alimentů nebo u nezabavitelných částek při exekuci.  

 

Životní minimum

Jednotlivec 3 410 Kč
Společně posuzované osoby:
První společně posuzovaná osoba 3 140 Kč
Druhá a další společně posuzovaná osoba:
- od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč
- od 15 do 26 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 2 450 Kč
- od 6 do 15 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 2 140 Kč
- do 6 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 1 740 Kč

Existenční minimum

Jednotlivec 2 200 Kč